Bếp độc thân

Tính chất điển hình của bếp độc thân là dễ dàng và đơn giản. Vì thế, tất cả mọi thứ, từ bếp đảo đến tủ kéo, đều được thiết kế với kích thước nhỏ gọn nhất có thể.

×