Bếp mở

Mọi ranh giới đều được xóa mờ bên trong và xung quanh căn bếp mở. Từ các kệ mở đến  bếp đảo lớn đa dụng, thiết kế này dành cho những người năng động thích di chuyển và thích sự nhanh chóng, dễ dàng xung quanh căn bếp của mình.

×